Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Monika Rosół

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Monika Rosół zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który obejmuje: obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie. Z wykluczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornika w w/w trybie we wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych".

Obszar działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Moniki Rosół obejmuje zatem obszar działania Sądu Rejonowego w Kielcach,
tj. miasto Kielce oraz gminy: Daleszyce, Górno, Masłów, Zagnańsk, Miedziana Góra, Strawczyn, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Chęciny, Morawica, Bieliny, Raków.

 


 

Dane kontaktowe

...

Kancelaria Komornicza nr V
ul. Warszawska 30/23
25-312 Kielce
NIP 657 110 13 93

tel. (41)34 38 249,
kom. 726 460 726

e-mail: kielce5@komornik.pl
ePuap: /KS_Monika_Rosol/domyslna
Epu ID: 1021

konto: PKO Bank Polski SA 22 1020 2629 0000 9302 0015 8691

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. oraz klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahenta oraz osób odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy znajdują się na stronie internetowej: https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo/

Linki:

Informacja o ochronie danych osobowych

Kontakt do inspektora ochrony danych: Roman Kwieciński, adres email: iod.kielce.011@komornik.pl

Telefon

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00

Komornik przyjmuje interesantów: Wtorek: 9:00 - 14:00
w pozostałe dni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 15:00.