Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Monika Rosół

Egzekucja


Skutecznie odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń i innych wierzytelności w obrębie apelacji krakowskiej.

Licytacje


Prowadzimy licytacje ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta może przystąpić każdy zainteresowany.

Alimenty


Skutecznie odzyskujemy alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym w obrębie apelacji krakowskiej.

O kancelarii


 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje zadania zlecone mu przez państwo. Wykonuje swoje czynności ściśle według prawa publicznego, do których należą regulacje postępowania cywilnego oraz ustawa o komornikach sądowych. Działania komornika jako funkcjonariusza publicznego podlegają ścisłym regułom proceduralnym i pełnej kontroli sądu. Jako komornik do każdej ze stron postępowania podchodzę indywidualnie, co pozwala na szybkie, rzetelne rozpoznanie sprawy i prawidłowe zrealizowanie wniosku we wskazanym zakresie. Wraz z zespołem staramy się profesjonalnie zapewnić fachową obsługę.

Zapraszam do współpracy,

Monika Rosół, komornik sądowy.

ekrs
ministerstwo finansów
krk

 

Dane kontaktowe

...

Kancelaria Komornicza nr V
ul. Warszawska 30/23
25-312 Kielce
NIP 657 110 13 93

tel. (41)34 38 249,
kom. 726 460 726

e-mail: kielce5@komornik.pl
ePuap: /KS_Monika_Rosol/domyslna
Epu ID: 1021

konto: PKO Bank Polski SA 22 1020 2629 0000 9302 0015 8691

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. oraz klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahenta oraz osób odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy znajdują się na stronie internetowej: https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo/

Linki:

Informacja o ochronie danych osobowych

Kontakt do inspektora ochrony danych: Roman Kwieciński, adres email: iod.kielce.011@komornik.pl

Telefon

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00

Komornik przyjmuje interesantów: Wtorek: 9:00 - 14:00
w pozostałe dni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 15:00.