Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Monika Rosół

Poszukiwanie majątku

Na zlecenie wierzyciela w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego  Komornik na podstawie  art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,  dokona poszukiwania majątku dłużnika.

Zgodnie z treścią art. 44 ustawy o kosztach komorniczych wniosek taki  podlega opłacie stałej w kwocie 100,00 zł, którą uiszcza się na konto komornika. Całkowite koszty poszukiwania majątku są kosztem celowym prowadzonej egzekucji, które podlegają zwrotowi w przypadku skutecznego postępowania i obciążają ostatecznie dłużnika zgodnie art. 770 kpc.

 

Dane kontaktowe

...

Kancelaria Komornicza nr V
ul. Warszawska 30/23
25-312 Kielce
NIP 657 110 13 93

tel. (41)34 38 249,
kom. 726 460 726

e-mail: kielce5@komornik.pl
ePuap: /KS_Monika_Rosol/domyslna

konto: PKO Bank Polski SA 22 1020 2629 0000 9302 0015 8691

Telefon

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00

Komornik przyjmuje interesantów: Wtorek: 9:00 - 14:00
w pozostałe dni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 15:00.